Бетонови разтвори Преглед отблизо

Конструктивни бетонови разтвори

Нов продукт

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес.

Повече детайли

Повече информация

Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се използва в комбинация със стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон). Неармиран бетон се използва предимно за относително масивни и/или слабо натоварени елементи - фундаменти, гравитационни подпорни стени,язовирни стени. Клас по якост на натиск - отбелязва се с буквата "В" и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 - това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа.

Клас на якост

Зърнометрия - фракция

Зърнометрия - пясък

Консистенция

B7.5 (C6/8) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B12 (C10/12) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B15 (C12/15) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B20 (C16/20) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B25 (C20/25) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B30 (C25/30) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3
B35 (C30/37) 4 - 20mm 0 - 4mm S2 - S3