Бетонови разтвори за настилки Преглед отблизо

Бетонови разтвори за настилки

Нов продукт

Разтвори подходящи за настилки и изравняващ пласт върху стоманобетонна плоча на сграда с едрина на вложените материали Dmax=4mm

Повече детайли

Повече информация

Клас на якост

Зърнометрия - фракция

Зърнометрия - пясък

Консистенция

В20 (C16/20) - 0 - 4mm S4
B12 (C10/12) - 0 - 4mm S4