Вулкан АД

сертификати


БДС EN ISO 9001:2008

Сертификат

Удостоверява, че системата за управление
на организацията е оценена и сертифицирана
в съответствие на БДС EN ISO 9001:2008