Фирма „Вулкан АД“ е създадена през периода 1949 – 1950 г. като стопанско обединение за производство на изделия от бетон. Заедно с последвалото бурно развитие на строителството фирмата се утвърждава като лидер в своята област. За времето от създаването си до днес тя е основен производител на бетонови изделия със широка гама на приложение в строителството и е изградила партньорства с множество фирми и инвеститори в Бургас и региона.

Фирма „Вулкан АД“ притежава голяма производствена база , два бетонови възела и машини за производството на различните видове бетонови изделия.Предлаганите продукти и услуги са съобразени със утвърдените правила и хармонизирани с европейското законодателство стандарти и са придружени от необходимите за това документи.

В производствено отношение се открояват няколко основни продуктови линии:

  • производство на бетонови и цименто-пясъчни разтвори
  • заготовка на арматура за строителството
  • производство на бетонови изделия разпределено в следните групи:
    • - тръби и елементи за РШ,
    • - шахти и капаци,
    • - плочки, бордюри, паваж и редица други изделия намиращи приложение в строителството.

Бетоновите разтвори, приложими и в производството на изделия, се приготвят с материали от доказани доставчици с необходимите сертификати – това заедно със спазването на установените стандарти дава гаранция, че произведените изделия ще притежават необходимата здравина и безупречен вид.

Производствения капацитет на фирмата позволява приемането на множество различни по обем поръчки за производство на изделия, заготовки и разтвори а притежаваната транспортна техника позволява да бъдат доставени до място избрано от клиента

Постоянните усилия на служителите във фирмата са насочени към разширяване и обогатяване на асортимента и повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги.

Фирма „Вулкан АД“ е носител и на множество награди от ежегодното изложение „Флора“ - гр. Бургас